Czy istnieją narzędzia do analizy efektywności zastosowania systemu rejestracji czasu pracy?

Tak, istnieją narzędzia do analizy efektywności zastosowania systemu rejestracji czasu pracy. Jednym z takich narzędzi jest raport generowany przez system, który pokazuje, ile godzin pracownicy spędzają w pracy, ile czasu na przerwach itp. Innym przykładem jest wykres pokazujący, kiedy pracownicy są najbardziej produktywni w ciągu dnia. Te narzędzia pomagają firmom ocenić wydajność pracowników i ulepszyć zarządzanie czasem.
Sitemap