Czy istnieją narzędzia do analizy trendów w danych zebranych przez system rejestracji czasu pracy?

Tak, istnieją narzędzia do analizy trendów w danych zebranych przez system rejestracji czasu pracy. Przykładem takiego narzędzia może być program komputerowy, który automatycznie zbiera informacje o godzinach pracy pracowników i potrafi je zestawić w przejrzyste wykresy lub raporty. Dzięki temu możemy łatwo zauważyć, czy np. wzrasta liczba nadgodzin w firmie wraz z zwiększeniem zleceń. Takie analizy pomagają pracodawcom lepiej zarządzać czasem i zasobami ludzkimi w firmie.
Sitemap