Czy istnieją regulacje dotyczące okresu przechowywania danych zebranych przez system rejestracji czasu pracy?

Tak, istnieją regulacje dotyczące okresu przechowywania danych zebranych przez system rejestracji czasu pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy w Polsce, pracodawca musi przechowywać dokumentację dotyczącą czasu pracy pracowników przez okres co najmniej 3 lat. Na przykład, jeśli firma posiada system rejestracji czasu pracy, to wszystkie dane dotyczące przyjścia i wyjścia pracowników muszą być przechowywane przez co najmniej 3 lata od daty ich zgromadzenia. Jest to ważne, aby zapewnić transparentność i możliwość weryfikacji czasu pracy pracowników w przypadku kontroli inspektorów pracy. Dzięki tym regulacjom pracownicy mają pewność, że ich prawa są chronione, a pracodawcy są zobowiązani do odpowiedniego dokumentowania czasu pracy w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
Sitemap