Czy istnieją regulacje prawne dotyczące przechowywania danych zebranych przez system rejestracji czasu pracy?

Tak, istnieją regulacje prawne dotyczące przechowywania danych zebranych przez system rejestracji czasu pracy. W Polsce zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca musi przechowywać dokumentację dotyczącą czasu pracy pracowników przez określony czas. Przykładowo, dane dotyczące godzin pracy, nadgodzin czy urlopów powinny być przechowywane zgodnie z wytycznymi prawnymi, aby zapewnić ochronę pracowników i przestrzeganie przepisów.
Sitemap