Czy istnieją standardy branżowe dotyczące systemów rejestracji czasu pracy?

Tak, istnieją standardy branżowe dotyczące systemów rejestracji czasu pracy. Przykładem takiego standardu jest ISO 27001, który określa zasady bezpieczeństwa informacji w organizacji, w tym również odnośnie rejestrowania czasu pracy pracowników. Innym standardem jest ISO 9001, który reguluje zarządzanie jakością, w tym także sposób rejestrowania czasu pracy. Te standardy pomagają firmom utrzymać wysoką jakość rejestrowania i monitorowania czasu pracy swoich pracowników.
Sitemap