Czy system rejestracji czasu pracy może być dostosowany do różnych sezonowych wzorców pracy?

Tak, system rejestracji czasu pracy może być dostosowany do różnych sezonowych wzorców pracy. Na przykład, jeśli firma ma sezonowy wzrost sprzedaży przed świętami, pracownicy mogą pracować więcej godzin w tym okresie, a potem mniej w sezonie spokojniejszym. Można też dostosować system, aby uwzględniał np. różne godziny szczytu w zależności od pory roku. To pozwala pracownikom i firmom lepiej zarządzać czasem i efektywniej wykorzystywać zasoby.
Sitemap