Czy system rejestracji czasu pracy może być używany do monitorowania pracy zdalnej?

Tak, system rejestracji czasu pracy może być używany do monitorowania pracy zdalnej. Na przykład, jeśli pracownik zaczyna swoją zdalną pracę o określonej porze i rejestruje swoje godziny pracy w systemie, można śledzić, kiedy jest aktywny i pracuje. To pomaga zarządcom wiedzieć, czy pracownik faktycznie wykonuje swoje obowiązki w przydzielonych godzinach pracy. Dzięki systemowi rejestracji czasu pracy można także monitorować, ile czasu pracownik spędza na różnych zadaniach i projektach podczas pracy zdalnej.
Sitemap