Czy system rejestracji czasu pracy może być używany do śledzenia nieobecności pracowników?

Tak, system rejestracji czasu pracy może być używany do śledzenia nieobecności pracowników. Kiedy pracownik nie zarejestruje swojej obecności w systemie, może to oznaczać, że jest nieobecny. Na przykład, jeśli Maria nie zarejestruje się na początku dnia w systemie, może to oznaczać, że dzisiaj nie przyszła do pracy. Jednak system nie zawsze pokazuje przyczyny nieobecności, więc ważne jest, aby również rozmawiać z pracownikami, aby dowiedzieć się, dlaczego nie pojawili się w pracy.
Sitemap