Czy systemy rejestracji czasu pracy mogą być dostosowane do różnych modeli wynagrodzenia pracowników?

Tak, systemy rejestracji czasu pracy mogą być dostosowane do różnych modeli wynagrodzenia pracowników. Na przykład, jeśli pracownicy otrzymują stałą miesięczną pensję, system rejestracji czasu pracy może służyć głównie do monitorowania obecności. Jeśli zaś pracownicy są wynagradzani za nadgodziny, system może dokładnie śledzić czas przepracowany ponad normę i automatycznie obliczać dodatkowe wynagrodzenie. Dlatego istnieje wiele sposobów, w jakie systemy rejestracji czasu pracy mogą być dostosowane do różnych modeli wynagrodzenia pracowników.
Sitemap