Czy systemy rejestracji czasu pracy mogą być używane do identyfikowania obszarów wymagających automatyzacji?

Tak, systemy rejestracji czasu pracy mogą być używane do identyfikowania obszarów, które można zautomatyzować. Na przykład, jeśli system pokazuje, że pracownicy spędzają dużo czasu na ręcznym wpisywaniu danych do arkuszy kalkulacyjnych, to można automatyzować ten proces, korzystając z specjalnego oprogramowania do zbierania danych. Identycznie, jeśli system rejestracji czasu pracy wykazuje, że duzo pracy jest poświęcane na powtarzalne czynności, to można zautomatyzować te czynności, aby zwiększyć efektywność i skoncentrować się na bardziej wartościowych zadaniach.
Sitemap