Czy systemy rejestracji czasu pracy mogą być wykorzystywane do identyfikacji trendów w absencji pracowników?

Systemy rejestracji czasu pracy służą głównie do śledzenia obecności i pracy pracowników podczas godzin pracy. Nie mogą one identyfikować trendów w absencji pracowników, ponieważ nie rejestrują działań pracownika poza czasem pracy. Na przykład, jeśli pracownik nie pojawi się w pracy i nie zaloguje się do systemu, system rejestracji czasu pracy nie będzie mógł śledzić jego aktywności ani identyfikować żadnych trendów. Innymi słowy, systemy rejestracji czasu pracy nie są przeznaczone do śledzenia pracowników poza godzinami pracy, więc nie będą w stanie dostarczyć informacji o trendach w ich absencji.
Sitemap