Czy systemy rejestracji czasu pracy mogą być wykorzystywane do monitorowania poziomu zaangażowania pracowników?

Tak, systemy rejestracji czasu pracy mogą być wykorzystywane do monitorowania poziomu zaangażowania pracowników. Na przykład, jeśli pracownik regularnie zapisuje się do pracy przed czasem, zostaje dłużej po godzinach czy też podejmuje dodatkowe projekty, to sugeruje, że jest zaangażowany. Z kolei, jeśli zauważamy, że pracownik często spóźnia się, opuszcza pracę wcześniej niż ustalono, albo nie wykonuje zadanych obowiązków, to może to oznaczać niższy poziom zaangażowania. Systemy rejestracji czasu pracy pomagają śledzić te wzorce i ocenić, jak pracownicy angażują się w wykonywane zadania.
Sitemap