Jakie są główne różnice między systemami biometrycznymi a opartymi na kodach PIN w zakresie rejestracji czasu pracy?

Główne różnice między systemami biometrycznymi a opartymi na kodach PIN w rejestracji czasu pracy obejmują sposób identyfikacji pracownika oraz poziom bezpieczeństwa. - Systemy biometryczne korzystają z unikalnych cech biometrycznych pracownika, takich jak odciski palców, rozpoznawanie twarzy czy skanowanie siatkówki oka. Dzięki nim pracownik jest identyfikowany na podstawie czegoś, co jest trudne do skopiowania lub podrobienia. - Natomiast systemy oparte na kodach PIN wymagają wprowadzenia i zapamiętania osobistego kodu lub hasła. Pracownik musi pamiętać swój numer PIN lub hasło i może je podać, aby zarejestrować swoją obecność. Przykładowo, jeśli firma używa systemu biometrycznego, pracownik będzie musiał jedynie przedstawić swój palec do skanera odcisku palca, aby się zalogować. Natomiast w przypadku systemu opartego na kodach PIN musiałby wprowadzić swój numer PIN na klawiaturze. Podsumowując, systemy biometryczne są bardziej bezpieczne, ponieważ identyfikują pracownika na podstawie unikalnych cech biometrycznych, podczas gdy systemy oparte na kodach PIN polegają na wprowadzeniu kodu lub hasła.
Sitemap