Jakie są możliwe konsekwencje prawne dla pracodawcy związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem systemu rejestracji czasu pracy?

Jeśli pracodawca ma wadliwy system rejestracji czasu pracy, to może naruszyć przepisy prawa pracy. Konsekwencje prawne mogą być poważne. Na przykład, pracownik może zgłosić skargę do inspekcji pracy, co może skutkować kontrolą inspektora pracy w firmie. Jeśli kontrole wykażą nieprawidłowości, to pracodawca może zostać ukarany grzywną lub nakazem zapłacenia zaległych wynagrodzeń za godziny nadliczbowe. Może to także zaszkodzić reputacji firmy i sprawić, że trudniej będzie pozyskać nowych pracowników. Dlatego ważne jest, aby system rejestracji czasu pracy działał poprawnie i zgodnie z przepisami prawa.
Sitemap