Jakie są możliwe zagrożenia dla prywatności pracowników związane z systemem rejestracji czasu pracy?

Możliwe zagrożenia dla prywatności pracowników związane z systemem rejestracji czasu pracy mogą obejmować: 1. Monitorowanie nadmiarowe - Pracownicy mogą czuć się inwigilowani, jeśli system monitoruje ich każdy ruch i przerwę. 2. Bezpieczeństwo danych - Jeśli dane z systemu rejestracji czasu pracy zostaną zhakowane, informacje o godzinach pracy pracownika mogą zostać wykorzystane w nieodpowiedni sposób. 3. Brak przejrzystości - Jeśli system nie jest przejrzysty, to pracownicy mogą nie wiedzieć, jakie informacje są zbierane i jak są wykorzystywane. Przykładem zagrożenia dla prywatności w przypadku systemu rejestracji czasu pracy może być sytuacja, w której pracownik na etacie zostaje zmuszony do korzystania z systemu biometrycznego, który zbiera odciski palców. Może to budzić obawy co do bezpieczeństwa danych biometrycznych pracownika oraz potencjalnego wykorzystania tych informacji w niepożądany sposób.
Sitemap