W jaki sposób system rejestracji czasu pracy może być wykorzystywany do identyfikacji potencjalnych problemów zdrowotnych pracowników?

System rejestracji czasu pracy może być wykorzystywany do identyfikacji potencjalnych problemów zdrowotnych pracowników poprzez monitorowanie ich obecności i pracy. Na przykład, jeśli pracownik często wpisuje duże ilości nadgodzin, może to oznaczać, że pracuje za dużo i może być narażony na stres lub wypalenie zawodowe. Kolejnym przykładem może być monitorowanie częstotliwości przerw w pracy - jeśli pracownik nie korzysta z regularnych przerw, może to prowadzić do problemów z koncentracją lub przeciążenia psychicznego. Dlatego system rejestrujący czas pracy może pomóc pracodawcom zidentyfikować pracowników, którzy mogą potrzebować dodatkowego wsparcia lub pomocy zdrowotnej.
Sitemap