W jaki sposób system rejestracji czasu pracy może być wykorzystywany do identyfikacji pracowników wymagających wsparcia psychologicznego?

System rejestracji czasu pracy może pomóc w identyfikowaniu pracowników wymagających wsparcia psychologicznego poprzez monitorowanie ich obecności, godzin pracy i zachowań w miejscu pracy. Przykładowo, jeśli pracownik zaczyna często spóźniać się, często odchodzi wcześniej albo zaczyna nabierać dużo nadgodzin, może to być sygnał, że potrzebuje pomocy psychologicznej. Dodatkowo, analiza danych z systemu rejestracji czasu pracy może ujawnić wzorce nieobecności, zmiany nastroju czy spadek wydajności, co również może wskazywać na konieczność udzielenia wsparcia pracownikowi.
Sitemap